Školáci až 99+


Kurzy jsou vedeny s cílem naučit děti plavat technicky správně a na vysoké estetické úrovni všechny plavecké způsoby tj. delfína, znak, prsa a kraul. Zároveň děti posilují rovnoměrně ty svalové skupiny, které při každodenním trávení mnoha hodin ve školních lavicích ochabují. Nejde o závodní kondiční plavání jako takové, ale o plavání relaxační, tj. vhodné případně i jako doplňkový sport ke sportu hlavnímu. Přestože se nejedná o klasické závodní plavání, děti, které u nás plavou, mohou svými výkony směle konkurovat dětem plavajícím pravidelně každý den. V kurzech máme i takové věrné plavce, kteří začínali v kurzech jako malá miminka, dnes je jim 13 a stále je to s námi baví.

Maximální počet dětí ve skupince: 6

V kurzech

  • se děti učí plavat s ploutvemi pro jednodušší pochopení pohybu rukou (delfín, znak, kraul) a pro snadnější pochopení souhry nohy + ruce u výše uvedených plaveckých způsobů,
  • zábavnou formou objevují své možnosti co do rychlosti i krásy vlastního pohybu ve vodě,

(dětem jsou pořizovány fotografie a videa, příležitostně měřeny časy na krátké vzdálenosti)

  • učí se vzájemné spolupráci a ohleduplnosti,
  • seznamují se s pravidly záchrany tonoucího,
  • učí se pohybovat ve vodě rychle a obratně, ale také ve vodě relaxovat a uvolňovat svalová napětí vyvolávaná náporem každodenních školních i mimoškolních povinností,
  • kurzy jsou pololetní
  • před úhradou kurzovného si pečlivě pročtěte pravidla kurzů. V případě jakýchkoliv nejasností nebo pochybností nás okamžitě kontaktujte, rádi Vám vše vysvětlíme :-)

Školní děti neplavou o prázdninách, jarní prázdniny se řídí aktuálním rozpisem Ministerstva školství pro Prahu 8.

      Rozpis podzimních kurzů

       

       Pražačka - velký bazén

             Středy - Pražačka 2024

             děti 8 až 12 let pokročilí od 18.40 hodin velký bazén 

              (v rámci plavání veřejnosti) 

              Délka lekce: 45 minut

              Balíčky po 5 lekcích za 2500,- Kč

              Pronájem velkého bazénu stále v poptávce.


      Castle Residence hotel       

           Pondělky 8. 4. - 17. 6. 2024

           Kurz duben - červen

          děti 6 - 8 let mírně pokroč. + zač. od 17.00 hodin            

           děti 9 - 12 let pokročilí od 17:30 hodin 

            Délka lekce: 35 minut + 10 minut sauna

            Cena: 4.950,- Kč  (11 lekcí)

            Neplaveme 1. 4. 2024 - Velikonoční pondělí

          

           Úterky 2. 4.  - 18. 6. 2024

           Kurz duben - červen

           děti 6 - 8 let pokročilí od 17.00 hodin

           děti 9 - 11 let pokročilí od 17:30 hodin

            Délka lekce: 35 minut + 10 minut sauna

            Cena: 5.400,- Kč (12 lekcí)

            

           Pátky 5. 4. - 21. 6. 2024

            Kurz duben - červen

            děti 9 - 11 let pokročilí od 14:30 hodin

            Délka lekce: 35 minut + 10 minut sauna

            Cena: 5.400,- Kč 

                    


Fotogalerie