Školáci až 99+


Kurzy jsou vedeny s cílem naučit děti plavat technicky správně a na vysoké estetické úrovni všechny plavecké způsoby tj. delfína, znak, prsa a kraul. Zároveň děti posilují rovnoměrně ty svalové skupiny, které při každodenním trávení mnoha hodin ve školních lavicích ochabují. Nejde o závodní kondiční plavání jako takové, ale o plavání relaxační, tj. vhodné případně i jako doplňkový sport ke sportu hlavnímu. Přestože se nejedná o klasické závodní plavání, děti, které u nás plavou, mohou svými výkony směle konkurovat dětem plavajícím pravidelně každý den. V kurzech máme i takové věrné plavce, kteří začínali v kurzech jako malá miminka, dnes je jim 13 a stále je to s námi baví.

Maximální počet dětí ve skupince: 6

V kurzech

  • se děti učí plavat s ploutvemi pro jednodušší pochopení pohybu rukou (delfín, znak, kraul) a pro snadnější pochopení souhry nohy + ruce u výše uvedených plaveckých způsobů,
  • zábavnou formou objevují své možnosti co do rychlosti i krásy vlastního pohybu ve vodě,

(dětem jsou pořizovány fotografie a videa, příležitostně měřeny časy na krátké vzdálenosti)

  • učí se vzájemné spolupráci a ohleduplnosti,
  • seznamují se s pravidly záchrany tonoucího,
  • učí se pohybovat ve vodě rychle a obratně, ale také ve vodě relaxovat a uvolňovat svalová napětí vyvolávaná náporem každodenních školních i mimoškolních povinností,
  • kurzy jsou pololetní.

Školní děti neplavou o prázdninách, jarní prázdniny se řídí aktuálním rozpisem Ministerstva školství pro Prahu 8.

Rozpis kurzů

Délka kurzů - školní pololetí


Aktuálně volná místaPražačka velký bazén  2         

Hotel Duo

Do konce června plaveme ve velkém bazénu na Pražačce a to od 18.15 hodin

Středy (od 14.30  a 18.30 h) 5. 2. - 24. 6. 2020 / 20 lekcí

Délka lekce: 45 minut

Cena: 7600,- Kč

(možný odečet 1 lekce na školu v přírodě tj. 7220,- Kč)

Neplaveme o jarních prázdninách (pro Prahu 8), tj. 26. 2. 2020.


Castle Residence hotel

Pátky (od 14.00 h ) 7. 2. - 26. 6. / 17 lekcí

Délka lekce: 35 minut + 10 minut sauna

Cena: 6460,- Kč

Neplaveme o jarních prázdninách (pro Prahu 8), tj. 28. 2. 2020.

Neplaveme o velikonočních prázdninách tj. 10. 4. 2020.

Neplaveme o státních svátcích 1. 5. a 8. 5. 2020.