Děti 0 - 3 roky


Kurzy jsou vedeny s porozuměním, laskavostí a zásadně v souladu s psychomotorickým vývojem každého malého plaváčka. Jednotlivé prvky ve vodě vždy odpovídají možnostem a schopnostem daného miminka v konkrétním okamžiku. Nemůže se tedy stát, že by byly prováděny prvky, které by mohly malému miminku neprospívat. U malých miminek se zaměřujeme na posilování zádových a břišních svalových partií, a dále těch, které jsou z hlediska pediatra potřeba posílit (např. když dítě cvičí doma Vojtovu metodu). Za pomoci říkadel, básniček a písniček se snažíme o navození pohodové atmosféry pro miminka i jejich maminky, ale i tatínky. Ve vodě budujeme atmosféru vzájemné důvěry, radosti, pohody a pochopení ve snaze co nejvíce eliminovat obavy jak malých plaváčků, tak jejich doprovodu.

V kurzech

  • se děti učí hravou a zábavnou formou správně dýchat ve vodě a navyšovat tak objem svých plic,
  • splývat na bříšku i na zádech a rovnoměrně posilovat celý svalový korzet,
  • první skoky do vody a potápění pro předměty pod vodou,
  • své první plavecké pohyby nezbytné pro sebezáchranu ve vodě,
  • zakouší neznámé situace, v nichž se běžně v domácím prostředí neocitají , tj. děti jsou vystavovány otužování fyzickému i psychickému (velké množství vody, větší hluk, neznámé osoby),
  • od nejútlejšího věku navazují sociální kontakty se svými vrstevníky.
  • délka kurzů je 3 měsíce
  • před úhradou kurzovného si pečlivě pročtěte pravidla kurzů. V případě jakýchkoliv nejasností nebo pochybností nás okamžitě kontaktujte, rádi Vám vše vysvětlíme :-)

   Rozpis kurzů    

        Délka podzimních kurzů: 12 - 13 lekcí


    Rehaklub Ďáblice

       

        Středy 20. 9. - 13. 12. 2023

        Kurz září - prosinec

        1,5 - 2 roky od 8:25 hodin 

         Délka lekce: 30 minut

         Cena: 5.200,- Kč  (13 lekcí)

       

         Délka lekce: 35 minut

         Cena: 5.200, - Kč  (13 lekcí)

       

        Pátky 22. 9. - 12. 12. 2023 

        Kurz září - prosinec

         9 - 12 měsíců začátečníci od 8:30 hodin

         Délka lekce: 30 minut

         Cena: 4.800,- Kč  (12 lekcí)

         Plaveme i ve státní svátek 17. 11. 2023


    Pražačka - kojenecký bazén


          Pondělky 18. 9. - 11. 12. 2023

          Kurz září - prosinec

           9 - 12 měsíců začátečníci  

           Délka lekce: 30 minut + sauna

           Cena: 5.200,- Kč (13 lekcí)


         Pondělky 2. 10. - 18. 12. 2023 - !!!!NOVĚ!!!!!

         Kurz říjen - prosinec

          cca 7 - 10 měsíců začátečníci

          Délka lekce: 30 minut + sauna

          Cena: 4.800,- Kč (12 lekcí)


              

          Středy 20. 9. - 13. 12. 2023

          Kurzy září - prosinec

          1, 5 - 2, 5. roku mírně pokročilí od 11:30 hod.

          2,5 - 3,5 roku mírně pokročilí od 12:00 hodin

          1 - 1, 5  roku mírně pokroč. od 12.30 hodin

          Délka lekce: 30 minut + sauna

          Cena: 5.200,- Kč  (13 lekcí)

 

         Čtvrtky 21. 9.  - 14. 12. 2023

          Kurzy září - prosinec

          6 - 9 m nováčci od 8:30 hodin

          1 - 1,5 roku mírně pokročilí od 9:00 hodin

          1,5 - 2 roky  mírně pokročilí od 9:30 hodin   

          Délka lekce: 30 minut + sauna

          Cena: 4.800,- Kč  (12 lekcí)

         

    Castle Residence hotel

       

       pondělky 18. 9.  - 11. 12. 2023

       Kurz září - prosinec

       3 - 4 roky mírně pokročilí od 16.30 hodin

       Délka lekce: 30 minut + 10 minut sauna

       Cena: 5.200,- Kč

     

       úterky 19. 9. - 12. 12. 2023

        Kurz září - prosinec

         3 - 4 roky pokročilí od 16.30 hodin

         Délka lekce: 30 minut + 10 minut sauna

         Cena: 4.800,- Kč