Děti 0 - 3 roky


Kurzy jsou vedeny s porozuměním, laskavostí a zásadně v souladu s psychomotorickým vývojem každého malého plaváčka. Jednotlivé prvky ve vodě vždy odpovídají možnostem a schopnostem daného miminka v konkrétním okamžiku. Nemůže se tedy stát, že by byly prováděny prvky, které by mohly malému miminku neprospívat. U malých miminek se zaměřujeme na posilování zádových a břišních svalových partií, a dále těch, které jsou z hlediska pediatra potřeba posílit (např. když dítě cvičí doma Vojtovu metodu). Za pomoci říkadel, básniček a písniček se snažíme o navození pohodové atmosféry pro miminka i jejich maminky, ale i tatínky. Ve vodě budujeme atmosféru vzájemné důvěry, radosti, pohody a pochopení ve snaze co nejvíce eliminovat obavy jak malých plaváčků, tak jejich doprovodu.

V kurzech

  • se děti učí hravou a zábavnou formou správně dýchat ve vodě a navyšovat tak objem svých plic,
  • splývat na bříšku i na zádech a rovnoměrně posilovat celý svalový korzet,
  • první skoky do vody a potápění pro předměty pod vodou,
  • své první plavecké pohyby nezbytné pro sebezáchranu ve vodě,
  • zakouší neznámé situace, v nichž se běžně v domácím prostředí neocitají , tj. děti jsou vystavovány otužování fyzickému i psychickému (velké množství vody, větší hluk, neznámé osoby),
  • od nejútlejšího věku navazují sociální kontakty se svými vrstevníky.
  • délka kurzů je 3 měsíce
  • před úhradou kurzovného si pečlivě pročtěte pravidla kurzů. V případě jakýchkoliv nejasností nebo pochybností nás okamžitě kontaktujte, rádi Vám vše vysvětlíme :-)

   Rozpis kurzů    

        Délka jarních kurzů: 11 - 12 lekcí


    Rehaklub Ďáblice

        Středy 5. 4. - 21. 6. 2023

        Kurz duben - červen

         miminka 1 - 2 roky měsíců od 8:25 hodin 

         Délka lekce: 30 minut

         Cena: 4.800,- Kč  

       

        Středy 5. 4. - 21. 6. 2023 

          Kurz duben - červen

         2 - 3  roky - pokročilí od 8:55 hodin

          Délka lekce: 35 minut

          Cena: 4.800, - Kč  

       

        Pátky 14. 4. - 23. 6. 2023 

        Kurz duben - červen

          6 - 9 měsíců začátečníci od 8:30 hodin

          Délka lekce: 30 minut

          Cena: 4.400,- Kč 

          Neplaveme 7. 4. 2023


    Pražačka - kojenecký bazén

        Středy 5. 4. - 21. 6. 2023

          Kurz duben - červen

          1, 5 - 2, 5. roku mírně pokročilí od 11:30 hod.

          2 - 3 roky mírně pokročilí od 12:00 hodin

          1 - 1, 5  roku mírně pokroč. od 12.30 hodin

          Délka lekce: 30 minut + sauna

          Cena: 4.800,- Kč  

 

        Čtvrtky 5. 1. - 30. 3 . 2023

          Kurz duben - červen

          8 - 12 měsíců mírně pokroč. od 8:30 hodin

          2 - 3 roky mírně pokročilí od 9:00 hodin

          12 - 18 měsíců mírně pokročilí od 9:30 hodin

          Délka lekce: 30 minut + sauna

          Cena: 4.800,- Kč  

         

    Castle Residence hotel

       pondělky 3. 4. - 26. 6. 2023

       Kurz duben - červen

       3 - 6 let pokročilí od 17.00 hodin

       Délka lekce: 30 minut + 10 minut sauna

       Cena: 4.800,- Kč 


       úterky 4. 4. - 20. 6. 2023

        Kurz duben - červen

         3 - 5 let pokročilí od 16.30 hodin

         Délka lekce: 30 minut + 10 minut sauna

         Cena: 4.800,- Kč 

         

        pátky 14. 4. - 23. 6. 2023

         Kurz duben - červen

         12  - 18 měsíců začátečníci od 13.30 hodin        

         Délka lekce: 30 minut + 10 minut sauna

         Cena: 4.400,- Kč  

        Neplaveme 7. 4. 2023