Děti 0 - 3 roky


Kurzy jsou vedeny s porozuměním, laskavostí a zásadně v souladu s psychomotorickým vývojem každého malého plaváčka. Jednotlivé prvky ve vodě vždy odpovídají možnostem a schopnostem daného miminka v konkrétním okamžiku. Nemůže se tedy stát, že by byly prováděny prvky, které by mohly malému miminku neprospívat. U malých miminek se zaměřujeme na posilování zádových a břišních svalových partií, a dále těch, které jsou z hlediska pediatra potřeba posílit (např. když dítě cvičí doma Vojtovu metodu). Za pomoci říkadel, básniček a písniček se snažíme o navození pohodové atmosféry pro miminka i jejich maminky, ale i tatínky. Ve vodě budujeme atmosféru vzájemné důvěry, radosti, pohody a pochopení ve snaze co nejvíce eliminovat obavy jak malých plaváčků, tak jejich doprovodu.

V kurzech

  • se děti učí hravou a zábavnou formou správně dýchat ve vodě a navyšovat tak objem svých plic,
  • splývat na bříšku i na zádech a rovnoměrně posilovat celý svalový korzet,
  • první skoky do vody a potápění pro předměty pod vodou,
  • své první plavecké pohyby nezbytné pro sebezáchranu ve vodě,
  • zakouší neznámé situace, v nichž se běžně v domácím prostředí neocitají , tj. děti jsou vystavovány otužování fyzickému i psychickému (velké množství vody, větší hluk, neznámé osoby),
  • od nejútlejšího věku navazují sociální kontakty se svými vrstevníky.
  • délka kurzů je 3 měsíce
  • před úhradou kurzovného si pečlivě pročtěte pravidla kurzů. V případě jakýchkoliv nejasností nebo pochybností nás okamžitě kontaktujte, rádi Vám vše vysvětlíme :-)

Rozpis kurzů    

Délka kurzů - 2 měsíce

Rehaklub Ďáblice


Středy 10. 11. - 22. 12. 2021 

6 - 9 měsíců začátečníci od 8:25 hodin 

1 - 2 roky mírně pokročilí od 8:55 hodin


Délka lekce: 35 minut

Cena: 2.660,- Kč 


Čtvrtky 4. 11. - 16. 12. 2021

10 - 12 měsíců od 16:00 hodin

1,5 - 2,5 roku od 16.30 hodin


Délka lekce: 35 minut

Cena: 2.660,- Kč


Pražačka - kojenecký bazén


Středy 3. 11. - 22. 12. 2021

1 - 2 roky mírně pokročilí od 11:30 hodin

9 - 12 měsíců pokročilí od 12:00 hodin

9 - 12 měsíců mírně pokročilí od 12.30 hodin


Délka lekce: 30 minut

Cena: 3040,- Kč 


Čtvrtky 27. 10. - 16. 12 . 2021

10 - 12 měsíců začátečníci od 8:30 hodin 

1, 5 - 2,0 roku pokročilí od 9:00 hodin

1,5 - 2.5 roku mírně pokročilí od 9:30 hodin


Délka lekce: 30 minut

Cena: 3040,- Kč 

          

Castle Residence hotel

úterky 2. 11. - 21. 12. 2021

1,0 - 1,5 roku mírně pokročilí od 16.00 hodin

1,5 - 2,5 roky mírně pokr. +  pokroč. od 16.30 hod


Délka lekce: 30 minut + 10 minut sauna

Cena: 3040,- Kč pátky 5. 11. - 17. 12. 2021

6 - 9 měsíců začátečníci od 13.30 hodin 


Délka lekce: 30 minut + 10 minut sauna

Cena: 2.660,- Kč