Příměstské tábory s plaváním

             Zábavné a vyhledávané tábory pro děti ve věku od 4 do 10 let.


 

Léto 2020

Místo konání:         Rehaklub Ďáblice a okolí

Termín:                   6. - 10. 7. 2020

Téma:                      Piráti a mořské panny

Cena:                      3.600,- Kč

Kapacita tábora:    20 dětí           aktuální stav: OBSAZENO

Téma tábora je vždy zaměřeno na oblast dětem blízkou např. Vodníci a hastrmanky, Z pohádky do pohádky, Vánoce naruby, Šmoulinky a Šmoulové aj.

Děti získávají další zkušenosti nad rámec školky a školy, a to v kolektivu dětí, které spojuje vztah k vodě. Kromě celodenního programu na suchu (sportovní, výtvarná a hudební výchova) děti absolvují každý den lekci plavání, přičemž do jednotlivých plavacích skupinek jsou zařazeny vždy podle věku a svých schopností čili stupně pokročilosti.

Děti jsou vedeny k samostatnosti, ke spolupráci a vzájemné pomoci mezi sebou, učí se respektu vůči potřebám ostatních dětí i respektu k síle vody.

"Táborové tety" jsou zkušenými a proškolenými lektorkami pro plavání a pohybové aktivity dětí předškolního a školního věku s akreditací Ministerstva školství. 

Příměstský tábor 2014 - Hastrmani a vodní víly

Příměstský tábor 2015 - Vodnický tábor

Příměstský tábor 2016 - Vánoce naruby

Příměstský tábor 2017 - Z pohádky do pohádky

Příměstský tábor 2018 - Škola kouzel

Příměstský tábor 2019 - Šmoulinky a Šmoulové