Předškoláci

Vzhledem k osobním zkušenostem se závodním plaváním se snažím dětem poskytovat tu nejlepší možnou průpravu, jak se naučit jednotlivé plavecké způsoby plavat technicky správně, tj. bez větší námahy docílit břehu, a současně plavat na vysoké estetické úrovni. Jsme nároční na techniku, ale i přesto je pro nás stěžejní hravost a dovádění ve vodě, které je nedílnou součástí všech lekcí.

Maximální počet dětí ve skupince: 6, v Castle Residence Hotel 7

V kurzech

  • se děti zábavnou formou učí první plavecké způsoby (znakové a kraulové nohy, prsové, znakové a kraulové ruce),
  • zkouší si své první startovní šipky a salta do vody,
  • cvičí se v postřehu a obratnosti při chytání předmětů ve skoku nad vodou i pod vodou,
  • zkouší si své první kotoulové obrátky,
  • učí se disciplíně ve vodě, ohleduplnosti ke svým kamarádům ve skupince,
  • učí se respektu k vodě (nečekané pády do vody, plavání v oděvu...).
  • délka kurzů - 3 měsíce
  • před úhradou kurzovného si pečlivě pročtěte pravidla kurzů. V případě jakýchkoliv nejasností nebo pochybností nás okamžitě kontaktujte, rádi Vám vše vysvětlíme :-)

    Rozpis kurzů

        Délka zimních kurzů: 11 -12 lekcí

    Castle Residence hotel

        Pondělky 8. 1. - 25. 3. 2024

        Kurzy leden - březen

        děti 3 - 5 let mírně pokroč. + zač. od 17.00 hodin

        děti 9 až 12 let pokročilí od 17.30 hodin

        Délka lekce: 35 minut + 10 minut sauna

        Cena: 4.950,- Kč (11 lekcí)

        Neplaveme 1. 1. a 12. 2. 2024 (jarní prázdn. P8)

       

       Úterky 2. 1. - 26. 3. 2024

        Kurz leden - březen

        děti 4 - 5  let mírně pokroč. + zač. od 16.30 hodin 

        děti 6 - 8 let pokročilí od 17.00 hodin

        Délka lekce: 35 minut + 10 minut sauna

        Cena: 5.400,- Kč  (12 lekcí)

        Neplaveme 13. 2. 2024 (jarní prázdniny P8)

     

   Pražačka - malý bazén

     Středy 3. 1. - 27. 3. 2024

     Kurz leden - březen

      3 - 4 roky mírně pokročilí od 17:00 hodin

      Délka lekce: 30 minut + sauna

      Cena: 5.850,- Kč  (13 lekcí)

      Plaveme i o prázdninách - předškoláků se netýkají  


      Středy 3. 1. - 27. 3. 2024

      Kurz únor - březen

      3 - 4 roky mírně pokročilí od 18:00 hodin

      Délka lekce: 30 minut + sauna

      Cena: 3.600,- Kč (8lekcí)

      Plaveme i o prázdninách - předškoláků se netýkají 

                        

      Čtvrtky 4. 1. - 28. 3. 2024

      Kurz leden - březen

       3 - 4 roky mírně pokročilí od 17:30 hodin

       5 - 6 let pokročilí od 18:00 hodin

       Délka lekce: 30 minut + sauna

       Cena: 5.850,- Kč  (13 lekcí)

       Plaveme i o prázdninách - předškoláků se netýkají 


    

       


Fotogalerie